Nhiếp ảnh gia Roman Masko

Thera, Hy Lạp
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
3 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Roman Masko
@santorinilion
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+30 698 286 9685
Tính phí mỗi giờ
280 USD
tối thiểu 1 giờ