Nhiếp ảnh gia Arseniy Prusakov

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
8 năm và 10 tháng
Nhiếp ảnh gia Arseniy Prusakov
@prusakovarseniy
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
3 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
4
14 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
20
28 ảnh và 7 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
35
Người tham dự MyWed Party 2015
1
Số điện thoại
+7 916 786-91-23
Tính phí mỗi giờ
165 USD
tối thiểu 5 giờ