Nhiếp ảnh gia Aleksandr Pechenov

Volgograd, Nga
Xuất hiện lần cuối 6 ngày trước
Thành viên MyWed trong
10 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Pechenov
@pechenov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
6 ảnh và 4 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
10
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 2 giờ