Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Vadim Kochetov

9

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước

Pa ri, Pháp PRO

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, pháp, anh
https://lh3.googleusercontent.com/TJEYZF0ahvnTW3OrKXyvwSnRtlRXgajHwBkN0nsuqFFxEbJW82JknJ9ip4ooVeoSVtS36NbQStpBHI76l2IlxFTs9KwEy89--GC5 Pa ri, Pháp 180 USD Vadim Kochetov +33 7 67 75 05 65
Chụp ảnh đám cưới: 120 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ