Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Nguyen Thanh Tu

1

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt
https://lh3.googleusercontent.com/iNVK_ZJsR0wgV8pgP3BS06ffmJWQtu80-iCAaU2Sr9WjQks4NDNupY8APpogElEeo13RsNRIvL--4zpWv0V7tzQCIsMJPTLMOaFt5_s Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyen Thanh Tu +84 98 434 10 40
Chụp ảnh đám cưới: 105 USD mỗi giờ
tối thiểu 3 giờ