Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Dzhasur Atavulloev

4

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Samarkand, U-dơ-bê-ki-xtan 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, uzbek, anh
https://lh3.googleusercontent.com/Z1BTDo_paUOkTTxibeSgZPYzZdl1jZSUGh-jA29J1-wzTHPzTySVhAXphZQAQmKeVbzIYka5DsP0TD4xtXwedvsk56UMdnzU2a-T Samarkand, U-dơ-bê-ki-xtan 3500 RUB Dzhasur Atavulloev +998 94 474 44 40
Chụp ảnh đám cưới: 70 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ