Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Miroslav Kromka

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Poprad, Slovakia 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói séc, slovak, ba lan
https://lh3.googleusercontent.com/nwRZ-LNNYTgJyj_OkxETZ8s9veKsbLE4rzI5YKQAoQ_-jiF8urilX7ZA8ZZUoXR_dHmQUqUWa9b97SWxSUSWZvBZbifGfaBnn3bmgw Poprad, Slovakia Miroslav Kromka +421 904 113 443
Chụp ảnh đám cưới: 65 USD mỗi giờ tối thiểu 6 giờ