Nhiếp ảnh gia Miroslav Kromka

Poprad, Slovakia
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
1 năm
Nhiếp ảnh gia Miroslav Kromka
@mirdaphotography
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 6 giờ