• Nhiếp ảnh gia Masha Stefyn

    Auckland, Niu Di-lân
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Masha Stefyn
+64 29 126 9826
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Photographing people I love to capture their real story with natural emotions, real feelings and action in the shot. Be yourself, wear your favourite clothes, bring your pets, act casual and have fun. And let's get to know each other first and I will make sure we are capturing the real you story.
Tôi có thể nói Anh, Nga.
Tính phí mỗi giờ
165 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ