Nhiếp ảnh gia Michel Macedo

Colatina, Brazil
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Michel Macedo
@macedo
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
6 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
6
Số điện thoại
+55 27 98142-4847
Tính phí mỗi giờ
105 USD
tối thiểu 4 giờ