Nhiếp ảnh gia Alena Parfenova

Mát-xcơ-va, Nga
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
11 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Alena Parfenova
@Lyova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Bữa tiệc"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Lễ cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

3
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 903 556-65-77
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 10 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này