Nhiếp ảnh gia Pavel Donskov

Volgograd, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
8 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Pavel Donskov
@live-moments
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 917 830-35-71
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 4 giờ