Nhiếp ảnh gia Kristina Nevskaya

Vladimir, Nga
Xuất hiện lần cuối 9 giờ trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Kristina Nevskaya
@kristinanevskaya
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 930 741-07-77
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 4 giờ