Nhiếp ảnh gia Oksana Kovalenko

Volgodonsk, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 7 ngày trước
Thành viên MyWed trong
1 năm
Nhiếp ảnh gia Oksana Kovalenko
@kovalenko
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
35 USD
tối thiểu 4 giờ