Nhiếp ảnh gia Kondratiy Petri

Saint Petersburg, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
8 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Kondratiy Petri
@Kondraty
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 921 312-51-16
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 5 giờ