Nhiếp ảnh gia Viktoriya Karpova

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
9 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Viktoriya Karpova
@karpova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
33 ảnh và 5 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
38
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Người tham dự MyWed Party 2017
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này