Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia KAMIL SALIBA

2

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Brno, Séc 

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, séc, pháp
https://lh3.googleusercontent.com/ryY4XXp9UiI-tFEZylKaeoZix_rFlRds0B1yT4VL585kf6a8EIgb5k5kvWS82-3t6zyNZ8co8nPYECU_8vfy_sf9BdT0OEFZgsO8qQU Brno, Séc 2500 CZK KAMIL SALIBA +420 777 050 010
Chụp ảnh đám cưới: 120 USD mỗi giờ tối thiểu 5 giờ