Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Johanne Guignard

Acton, Canada 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/itIljv9wczgMs8ekELLH_HGdnRa1JKfBwv-_pPEf5fXquN8FuYuU2zveil6_Vi2zcAY8ZDDKln8i0DY5qPAZcDqRw73L-9BT8xRAqdw Acton, Canada 0 Johanne Guignard