Nhiếp ảnh gia Galina Zapartova

Haskovo, Bulgaria
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
4 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Galina Zapartova
@jaly
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
4 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+359 98 885 1785
Tính phí mỗi giờ
120 USD
tối thiểu 4 giờ