Nhiếp ảnh gia Irene Ortega

Milan, Ý
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Irene Ortega
@ireortega
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+39 347 416 2479
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 5 giờ