Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Federico Guendel

Pa ri, Pháp 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, pháp
https://lh3.googleusercontent.com/JKe9IiRSy3LJgVLQcxUuqe8_yalY5qYNbF-qt_Tjb_rOU9XvN7hMOVY3HgrvfAP8X1IPLWt5Z5Q4xs7uHUvNZos Pa ri, Pháp 250 EUR Federico Guendel +33 6 51 80 25 50
Chụp ảnh đám cưới: 300 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ