Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Dorin Catrinescu

25

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước

Ki-si-nhốp, Moldova PRO

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, rumani
https://lh3.googleusercontent.com/uXjp3sFYGjCnL3gBA4_kZTk_WGibnUlfezP0dW8lFeFIhV33eGfqLWePIV1kU4Yl4lkEcjlqQVuSVkn1-L184gdeb8Hq46z77qf_mw Ki-si-nhốp, Moldova 1400 MDL Dorin Catrinescu +373 695 86 417
Chụp ảnh đám cưới: 80 USD mỗi giờ tối thiểu 8 giờ