Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Henna Koponen

Hen-sin-ki, Phần Lan 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói phần lan, thụy điển, anh
https://lh3.googleusercontent.com/ryHz0tDP4NCl2aQGo5IFSRWhVd-GO3UefaymiyfkwyrCsKtZnETyo4kHPgbVhxQ4skmuUMTsu1mi5mJ88aX1ExoT Hen-sin-ki, Phần Lan 200 EUR Henna Koponen +358 40 7182488
Chụp ảnh đám cưới: 240 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ