Nhiếp ảnh gia Rustam Khadzhibaev

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
12 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Rustam Khadzhibaev
@harus
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
9 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
9
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 925 772-32-45
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 4 giờ