Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Giuseppe Blundo

60

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Luân Đôn, Vương Quốc Anh PRO

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, ý, tây ban nha
https://lh3.googleusercontent.com/zZyn0nRg3TZLJISVpOGsBNe7wEoyY3Bud6EWzh7jabhNFlMuXSZQjXP8aeP6dY3DW_O5TeuPZo1mfRc-gF_3WhUAGmI_zyOAhKmE_Zk Luân Đôn, Vương Quốc Anh 100 GBP Giuseppe Blundo +44 7856 441816
Chụp ảnh đám cưới: 185 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ