Nhiếp ảnh gia Simone Infantino

Asti, Ý
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Simone Infantino
@fototino
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
2 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
4
18 ảnh và 3 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
21
Số điện thoại
+39 335 161 8443
Tính phí mỗi giờ
170 USD
tối thiểu 9 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này