Nhiếp ảnh gia Domenico Pisani

Crotone, Ý
Xuất hiện lần cuối 5 ngày trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Domenico Pisani
@fotopisani
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+39 348 056 8365
Tính phí mỗi giờ
260 USD
tối thiểu 7 giờ