Nhiếp ảnh gia Eclair Joli

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xuất hiện lần cuối 3 giờ trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Eclair Joli
@eclairjoli
xếp hạng tại quê nhà

Bắt trọn khoảnh khắc của con người đầy cảm xúc, sáng tạo và gần gũi là những gì Éclair Joli đang làm và cũng là tôn chỉ của tôi

Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt.
thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
4 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+84 98 996 12 92
Tính phí mỗi giờ
150 USD
tối thiểu 6 giờ