Nhiếp ảnh gia Ivan Dubas

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Ivan Dubas
@dubas
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
20 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
23
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+39 339 995 7096
Tính phí mỗi giờ
175 USD
tối thiểu 3 giờ