Nhiếp ảnh gia Aleksey Demshin Yekaterinburg, Nga
Xuất hiện lần cuối 5 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksey Demshin
@demshinav
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
16 ảnh và 7 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
23
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+7 982 755-57-51
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này