Nhiếp ảnh gia Aleksey Demshin

Yekaterinburg, Nga
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Demshin
@demshinav
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
16 ảnh và 7 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
23
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+7 982 755-57-51
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 8 giờ