Xuất hiện lần cuối 7 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Lại Trung Đức

8

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 7 ngày trước

Thành phố Thái Bình, Việt Nam 

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑣𝑒 • 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

5 tháng trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt
https://lh3.googleusercontent.com/VH3ZeTwyYCAn5MQ4nMM8vTxtdA9jerWrAz4oe0teclS7dqdaPhbQW5c6DCXusAB47drKXx2aXBALOGyZUj5R6J6OHvsV7bEUORwOXA Thành phố Thái Bình, Việt Nam 0 Lại Trung Đức +84 96 488 14 01
Chụp ảnh đám cưới: 25 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ