Nhiếp ảnh gia Yuriy David

Pilsen, Séc
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Yuriy David
@davidgeorge
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
5 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
6
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
105 USD
tối thiểu 1 giờ