Nhiếp ảnh gia Dávid Bártfay

Győr, Hungary
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm
Nhiếp ảnh gia Dávid Bártfay
@davidbartfay
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
95 USD
tối thiểu 2 giờ