Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Corneliu David

1464

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Bu-ca-rét, Romania 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani
https://lh3.googleusercontent.com/38yFWBs5VQ8-k3SG67KtFiHPt57xkYl4EEROBZtxZ_M0_1LbQT3ZdAmTiwJ5YlvvwwhhuqAGl_oJWCdEnirlF_3y2dMcV82Rcmdpnw Bu-ca-rét, Romania Corneliu David +40 722 481 630
Chụp ảnh đám cưới: 50 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ