Nhiếp ảnh gia Boris Evgenevich

Daugavpils, Latvia
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Boris Evgenevich
@borisphoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+371 29 992 496
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 3 giờ