Nhiếp ảnh gia Vasiliy Tikhomirov

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Trực tuyến
Thành viên MyWed trong
9 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Vasiliy Tikhomirov
@BoraBora
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2019

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Houston, chúng tôi gặp sự cố"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết bấm máy"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Wind in your hair"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhẫn cưới"

10
24 ảnh và 7 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
31
59 ảnh và 14 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
73
102 ảnh và 19 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
121
Số điện thoại
+7 916 726-95-79
Tính phí mỗi giờ
110 USD
tối thiểu 5 giờ