Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Beata Zys

54

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

München, Đức 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói đức, ba lan
https://lh3.googleusercontent.com/WyJBnK8r2ZOaJYwaiy3rZlIwJPV0MFCAbarxQnHsdMnWq3Ko6bbYYZ4X4ngEqBSNyWCJt35rL0qlaInU0S-MXONAZKP9bkK4ThVdPA München, Đức Beata Zys +49 1520 5223030
Chụp ảnh đám cưới: 230 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ