Nhiếp ảnh gia Aurelian Nedelcu

Bu-ca-rét, Romania
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
1 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Aurelian Nedelcu
@aurash
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+40 765 520 296
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 2 giờ