Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Aurelian Nedelcu

Bu-ca-rét, Romania 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/z_KbkHQ7VPQv9ejk5bGDcMqorCt6cULhsXPxgWCb-EGI61Mh33LzSQefJ1fD3aDf1rtzEs_y7cs7MkFOq8oRN60J Bu-ca-rét, Romania 250 RON Aurelian Nedelcu +40 765 520 296
Chụp ảnh đám cưới: 65 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ