• Nhiếp ảnh gia An Le

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
An Le
+84 90 753 92 46
Xuất hiện lần cuối 6 giờ trước
I'm a dad, a husband and also a photographer. For me, photography is the preservation of a moment, for it is extremely difficult to repeat a moment once it has happened. Each photograph is very much like a slice of time which is held precious by a person. This is what I call “Visual Legacy”.
Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt.
Tính phí mỗi giờ
110 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ