Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia An Le

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/u40dR8H-lQIB4pJdhehzHn5lwaUtgieNftVP8-QxMOT-xk6taVo0zzD4A45na3lhDN6A2dSR-OUhhqoWyVhaDN1c Hồ Chí Minh, Việt Nam 110 USD An Le +84 90 753 92 46