Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia An Le

7

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/W-Zct8rYtsGzDmRIzZ05ZU9XL1F_sLtcLld5VINIbaF4qt33xINIE4_ouhCHljxrJU1hOYub4t4OBOH4rYQiCn_V8iCJxLlIh-31lA Hồ Chí Minh, Việt Nam An Le +84 90 753 92 46
Chụp ảnh đám cưới: 110 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ