Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Andu Maria

PRO

Bu-ca-rét, Romania PRO

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/CVluDI7nvdyy4qOmPx3XutVkXotO_dneqKOjSShBzdYyMcdes0SnR7bNCE_b1w99BUKTbCHZTcJDz-xVcvK2y2l5 Bu-ca-rét, Romania 250 RON Andu Maria +40 722 295 226
Chụp ảnh đám cưới: 60 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ