Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Andrian Rusu

237

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Ki-si-nhốp, Moldova 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/rUlqCJJJ0ez_FAv8J8zXaFJTvhxruCdeoDvrBecHy9oDNFpQsyo-f_nBZXv2HRw0EkEnApmBD4cnLI1hU0-rV1etiZ2PnA4cpw67xg Ki-si-nhốp, Moldova Andrian Rusu +373 691 77 210
Chụp ảnh đám cưới: 90 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ