Nhiếp ảnh gia Van Tran

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Van Tran
@ambient
xếp hạng tại quê nhà

Tôi là nhiếp ảnh gia đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi chụp những con người bình dị và yêu những khoảnh khắc vừa giản đơn, bình yên nhưng cũng đầy phấn khích.

Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt.
thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
3
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này