Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Alisa Rudik

Denpasar, Indonesia 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/YXMiPoVgfprdiH-1KKFgh_gcBxBYHq_1h5PgqZ64aHI9QTlC7xkSY_oXc-bGC5xF0_pOpXTGxLCDBYVpqxClZkE9 Denpasar, Indonesia 150 USD Alisa Rudik +62 822-3690-1572