Nhiếp ảnh gia Alex Morgoci

Ki-si-nhốp, Moldova
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Alex Morgoci
@alexmorgoci
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+373 680 66 922
Tính phí mỗi giờ
150 USD
tối thiểu 1 giờ