Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Bogdan Emec

Kharkiv, Ukraine 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/Aa8h4KD_LG0QqFVQPP3MSL4lpLuntzGw1gmUl_oCYfyOwrnZUCb_Gnp3NYKiI-_FmzpH2qUpAjwGgKM_MDszW7NThO2KB3abru9n Kharkiv, Ukraine 1140 UAH Bogdan Emec +380 97 022 4817
Chụp ảnh đám cưới: 45 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ