Nhiếp ảnh gia Igor Shevchenko

Ki-ép, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 7 giờ trước
Thành viên MyWed trong
7 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Igor Shevchenko
@Wedlifer
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Mát-xcơ-va
Vị trí: 5

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
5 ảnh và 21 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
26
116 ảnh và 73 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
189
42 ảnh và 55 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
97
Người tham dự MyWed Party 2018
1
Số điện thoại
+380 67 445 9055
Tính phí mỗi giờ
105 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này