Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Igor Shevchenko

68

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Como, Ý PRO

10 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, ukraina, anh
https://lh3.googleusercontent.com/QTcOkjpq6ekTCBOSL8TUnrvuuSLix-HY8zhvbq41CTTvXFMip72KtyM_paIR1UfgznHO31tBHTzR7IQEUlzPsykUYrHFt3HziBdhQA Como, Ý Igor Shevchenko +380 67 445 9055
Chụp ảnh đám cưới: 245 USD mỗi giờ tối thiểu 8 giờ