Nhiếp ảnh gia Vera Fleisner Barcelona, Tây Ban Nha
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Vera Fleisner
@Soifer
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
21 ảnh và 8 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
29
113 ảnh và 24 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
137
45 ảnh và 19 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
64
Số điện thoại
+34 662 00 33 75
Tính phí mỗi giờ
115 USD
tối thiểu 6 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này