Nhiếp ảnh gia Yuliya Frantova Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
10 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Yuliya Frantova
@FrantovaUlia
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2018

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

MyWed Award 2016

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Sự cố hài hước"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia đây"

MyWed Award 2014

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia của năm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Phù dâu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Bữa tiệc"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức cắt bánh"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

10
48 ảnh và 21 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
69
127 ảnh và 14 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
141
148 ảnh và 25 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
173
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 926 400-91-97
Tính phí mỗi giờ
145 USD
tối thiểu 5 giờ