Nhiếp ảnh gia Vladimir Borodenok

Min-xcơ, Belarus
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 10 tháng
Nhiếp ảnh gia Vladimir Borodenok
@Borodenok
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
15 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
21
2 ảnh và 2 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+375 29 599-19-91
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 8 giờ